"> Bioenergoterapia zawodowa- kurs czeladniczy / mistrzowski ZRP

Mam dla Ciebie kilka ciekawych artykułów. A nawet o wiele więcej, ale o tym napiszę poniżej!

...................................................................................................................................

Paradygmat naukowy

Zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki stanowią paradygmat. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo – tzn. za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka. Najogólniejszym paradygmatem jest paradygmat metody naukowej, jest to kryterium uznania jakiejś działalności za naukową i pod tym względem najwyraźniej widać, jak bardzo ważne jest określenie paradygmatu, i jak to wpływa na pojmanie, co, w jakim zakresie i przez kogo, uznawane jest za naukę. czytaj więcej

Standard kompetencji zawodowych

Krajowy standard kompetencji zawodowych dla zawodu Bioenergoterapeuta.

1. Dane identyfikacyjne zawodu 1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: - 323002 – Bioenergoterapeuta Według Klasyfikacji zawodów i specjalności n potrzeby rynku pracy (KZiS 2012). Grupa wielka 3 – Technicy i inny średni personel w Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 – poziom 4 . Grupa elementarna: 3230 – Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii - W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie: 3230 Traditional and complemementary medicine associate professionals. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).  Sekcja Q , Dział 86.Opieka zdrowotna, Grupa 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Opis zawodu

Jak rozpoczać działalność terapeutyczną?

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przyszły przedsiębiorca ma wiele możliwości, zarówno co do wyboru formy, w jakiej będzie prowadził działalność, jak i samego sposobu rejestracji w odpowiednim rejestrze. Najpopularniejsze w Polsce jest prowadzenie działalności jako samo zatrudniony (jednoosobowa działalność gospodarcza) oraz w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki – CEIDG. Jak się zarejestrować, czytaj w naszym artykule.

Chcesz zobaczyć, jak wygląda w praktyce egzamin wewnętrzny na Bioenergoterapeutę?

<===== 

............................................................................................................

A teraz niespodzianka. Dzięki niej poznasz dużo wiecej ciekawych materiałow.

Trzeba spełnić trzy warunki.   

1. Polub naszą stronę na Facebooku. Jeśli już polubiłeś, przejdź dalej.

2. Zapisz się na listę mailingową

3. Podziel się z nami informacją, jakich technik uzdrawiania chciałbyś nauczyć się na kursie bioenergoterapii?

Spełniłeś wszystkie warunki?

Jeśli spełniłeś wszystkie warunki, mam dla Ciebie dodatkowy bonus:

zapisując się na najbliższy pełny Kurs bioenergoterapii (trzy stopnie), otrzymasz 20% na dowolny inny kurs naszej Akademii.

Tak, chcę skorzystać z bonusu!